עמי גריבה


עמי גריבה

עמי עוסק בליווי אסטרטגי של חברות טכנולוגיה, בהיבטי מימון ואסטרטגיה עסקית למעלה משני עשורים. עמי סייע למאות חברות במהלך השנים וצבר ניסיון עשיר ומגוון. עמי פעיל גם בתחום הנדל"ן בהיותו שותף ביזמות של פרויקטים.